Mindblown: a blog about philosophy.

  • Hướng dẫn photoshop về chỉnh kích thước hợp với một tấm ảnh

    Hướng dẫn photoshop về chỉnh kích thước hợp với một tấm ảnh

    Hướng dẫn photoshop, bài viết này, ta sẽ cùng học những cách điều chỉnh kích thước ảnh thông qua hướng dẫn cơ bản trong phần mềm Photoshop!   Hướng dẫn photoshop đổi kích thước tấm ảnh Học thiết kế đồ họa ở mọi lúc mọi nơi khi có thể. Ban đầu mở một tấm ảnh […]

  • Hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP bằng X-Proxy

    Hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP bằng X-Proxy

    Đôi khi máy tính của bạn không truy cập được Internet hoặc bạn bị ai đó theo dõi địa chỉ IP với mục đích xấu. Lúc này, giải pháp thay đổi địa chỉ IP được xem là thiết thực với hầu hết người sử dụng. Vậy làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP […]

Got any book recommendations?